Skip to main content

Norton RazorStar®

VASSARE ÄN NÅGONSIN

Norton RazorStar® 36+ sätter en ny standard för produktivitet, effektivitet och kvalitet inom slipområdet. Norton RazorStar®, som är konstruerad för metallavverkning med medelhöga till höga sliptryck och de tuffaste sliptillämpningarna, har precisionsformade keramiska korn som slipar igenom metall med oslagbar slipprestanda.

100 % KERAMISKA SLIPKORN MED UNIK SKÄRGEOMETRI

Saint-Gobains precisionsformade keramiska korn med unik skärgeometri utgör en banbrytande teknologi och är speciellt utformade för att leverera bästa möjliga slipprestanda. Unika linjära områden sammanfogas för att skapa sylvassa spetsar för att effektivisera slipprocessen. Norton RazorStar® tillhandahåller en högre avverkningshastighet, längre produktlivslängd och kallare slipning än någonsin tidigare, vilket inte bara ökar produktiviteten utan även förbättrar prestanda, effektivitet och kvalitet. De här fördelarna gör Norton RazorStar® till ett måste för varje sliptillämpning.

TRE VIKTIGA FÖRDELAR

Högre avverkningshastighet
De precisionsformade keramiska kornen med extremt hård mikrostruktur avverkar snabbare och avlägsnar mer material än något annat konventionellt keramiskt korn. Det här kombineras med den högsta procentandelen korn som appliceras på underlaget upprätt för sylvass avverkning.

Utökad livslängd
Fördelarna med längre produktlivslängd är färre byten av slipmaterial och därmed mindre nertid.  Den största fördelen är dock den minskade förbrukningen av slipmaterial. Mindre förbrukning av slipmaterial ger lägre kostnad per detalj.  

Mindre värmealstring  
Kornens unikt sylvassa kanter i kombination med det speciella fyllnadsmedlet på ovansidan, som verkar som ett kylmedel, minskar värmealstringen radikalt och eliminerar bränningar på arbetsstycket. Det här i sin tur eliminerar missfärgning och behov av omarbetning.

2024, NORTON